İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi


İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimleri

Genel iş sağlığı ve güvenliği.
İş sağlığı ve güvenliği temel prensipleri.
Yangın eğitim ve tatbikatlarının birlikte yapılması.
4857 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununun hukuksal boyutu ve yasal mevzuatları.
Risk analizi yöntemleri uygulamalı örneklerle, tehlike ve risk kavramları.
Vinç ve sapanlama, forklift eğitimi.
Yüksekte çalışma.
İskelelerde güvenli çalışma.
Kimyasallar etkileri ve korunma yolları , depolanması, parlayıcı patlayıcı sıvılar.
Kaynakta ve basınçlı tüplerle çalışmada güvenlik.
Kaza nedir iş kazası nedir yasal tanımları.
İş kazası hukuksal sonuçları.
Kaza teorileri, iş kazası etkikeri, iş kazası maliyetleri, istatistiki bilgiler.
Kişisel koruyucu malzemelerin etkin kullanımı ve önemi.
Sağlık ve güvenlik işaretleri.
Thermal Konfor şartları.
(Isı, Nem, Aydınlatma, Gürültü, Titreşim, Toz, Havalandırma, Yangın).
Elektrikten kaynaklanan tehlikeleri önleme.
Yapı işlerinde ( inşaatlarda ) iş sağlığı ve güvenliği.
İşyerlerinde iş gördürenlerin yetki ve sorumlulukları.
Kanıtlanmış staratejiler ile çalışanlarınızı iş güvenliği şampiyonu yapın.
Hijyen.
İlk yardım bilgilendirme.
İş sağlığı ve güvenliğinde davranış bozuklukları.
Acil durum planları.ve yönetimi, acil durum aydınlatması ve tabelaları.

scroll up