Sağlık Muayeneleri


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca çalışanların aşağıdaki muayenelerinin yapılmasını işveren sağlamak zorundadır.

İşe girişlerinde işe giriş muayenesi
İş değişikliğinde yeniden işe giriş muayenesi
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.

İşveren, çalışanların kişisel sağlık özellikleri ile işyeri ortam faktörlerini (yüksekte çalışma, gürültülü işte çalışma, tozlu işlerde çalışma vb.) göz önünde bulundurarak, çalışanların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla işyeri hekiminin öngördüğü tetkikleri yaptırmalı ve tetkik sonuçlarına göre çalışanların sağlık muayenelerini gerçekleştirmelidir.

scroll up