Risk Analizi Ve Değerlendirmesi


İşletmeler kazaların gerçek maliyetini belirleyemediği veya bu bilince sahip olmadıkları sürece kazaları azaltmak veya önüne geçmek mümkün değildir. Risk değerlendirmesinin temel amacı kazaların önlenmesidir. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İşyerinde işveren tarafından risk değerlendirmesi ekibi oluşturulur.
Risk değerlendirmesi ekibine iş güvenliği uzmanı tarafından eğitim verilir.
İşyerinde yapılan işler sınıflandırılır.
Yapılan işlere göre tehlikeler sınıflandırılır.
Tehlikelerin önem derecesine göre eylem planları oluşturulur.
Eylem planlarında risklerin giderilmesine yönelik sorumlular ve termin tarihleri belirlenir ve raporlanır.
Risk analizi gerekli hallerde güncellenir ve ekip tarafından takibi yapılır.

Rüzgar OSGB, uzman ekibi ile işletmenizdeki riskleri tespit ederek alınması gerekli önlemleri belirliyor, ayrıntılı raporlarla sizlere sunuyoruz.

scroll up