Kontrol Ve Denetimler


İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

İş güvenliği uzmanı;

Kişisel koruyucularla ilgili kontrol ve denetimler,
İşyerinin Acil yönlendirme ve uyarı-ikaz levhaları açısından yeterliliği,
İşyerinin yangın güvenlik sistemleri açısından yönetmeliklere göre yeterli olup olmadığı,
İş güvenliği eğitimlerinin ve tatbikatlarının yeterliliği açısından denetimler,
Periyodik kontrollerle ilgili denetimler,
İş güvenliği talimatlarına uygun şekilde çalışma ortamının sağlanması,
Kritik işlerde çalışan personelin yeterliliğinin sağlanması,
Kimyasalların uygun şekilde depolanması ve kullanımının sağlanması,
Makine ve Tezgahların Koruyucu Muhafazalarının Denetlenmesi,

Rüzgar OSGB uzman ekibimizle işletmenizde Çalışanların yasal düzenlemelerle belirlenmiş kurallar içerisinde çalışmalarının kontrol ve denetimlerini gerçekleştirerek firmanızda iş güvenliği kültürü oluşturuyoruz. Bu sayede firmanızı sürekli dinamik tutarak yasal kontrol ve denetimlere hazırlamış oluyoruz.

scroll up