Acil Durum Planlaması


Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

Acil durum, çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında, ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır.

Acil durumlar:

Yangın, Deprem,
Tehlikeli madde olayları,
Sel ve su baskını,
Sabotaj,
Toplumsal olaylar,
Patlama

İşveren; Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

Rüzgar OSGB, işletmenizde yaşanması muhtemel bir acil durum karşısında hazırlamış olduğumuz acil durum eylem planı, eğitimler ve pratikte gerçekleştirdiğimiz eğitimler sayesinde işletmede oluşacak hasarı minimize etmekteyiz. Çalışanlarınızı acil durumlar karşısında neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmekteyiz.

scroll up